Ankieta

Jaki ubiór jest wymagany w Twoim biurze?

Strój dowolny - jeansy są na porządku dziennym - 62.5%
Typowy strój biurowy - garsonka i kołnierzyk - 16.7%
Oficjalnie tylko w dniu ważnych spotkań - 20.8%

Spotkania i zebrania

Spotkania i zebrania28.08.2012
Spotkania biznesowe są nieodłącznym  elementem pracy każdej z firm. Stanowią jedną z ważniejszych form komunikacji interpersonalnej. Różnią się jednak od spotkań prywatnych stopniem sformalizowania i wytyczonymi celami. Używając terminu spotkanie biznesowe, mamy na myśli zaplanowane, przewidziane w określonym miejscu i czasie kontakty przynajmniej dwóch stron, które reprezentują swoje interesy i dążą do osiągnięcia zaplanowanego celu. 
więcej ›
Spotkania i zebrania29.11.2012
Imprezy firmowe pełnią ważną funkcję integracyjną i motywują pracowników do efektywnej pracy. Dobrze zorganizowane, przyczyniają się do budowania pozytywnej atmosfery w zespole, a tym samym przywiązują pracowników do firmy. Są również dobrym sposobem oderwania się choć na chwilę od obowiązków zawodowych i naładowania akumulatorów przed nowymi wyzwaniami. Aby wszystko poszło gładko i impreza firmowa spodobała się uczestnikom, proponujemy prześledzenie poniższych wskazówek.
więcej ›

Napisz artykuł

Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone spinaczami.

Pytanie otwarte

Jakimi tematami artykułów z obszaru zarządzania biurem jesteś zainteresowany?